menu dblex
betydligt
adjektiv
särdeles
Se även
betydlig
betydligt
adverb
mycket
högeligen
långt

Alla synonymer går att klicka på.