menu dblex
3aga
5näpsa
tukta
6avbasa
beivra
gissla
7hemsöka
klandra
straffa
9avstraffa
10vedergälla
13tillrättavisa