menu dblex
3lag
mål
råd
öde
4bruk
kall
lott
norm
ukas
5påbud
regel
6beslut
stadga
7klausul
mission
uppgift
villkor
ändamål
8kallelse
kontrakt
livskall
paragraf
reskript
9anordning
avgörande
skickelse
stadgande
10användning
befallning
formalitet
fullbordan
föreskrift
förordning
reglemente
rättesnöre
11destination
författning
levnadsbana
stipulation
uppfyllelse
12bestämmelser
13determination
efterrättelse
14bestämmelseort
15destinationsort