menu dblex
3fix
4fast
klar
viss
5danad
exakt
given
karsk
redig
säker
6avmätt
avsedd
direkt
koncis
myndig
precis
spikad
strikt
sträng
svuren
tydlig
utsatt
7absolut
avgjord
avtalad
beramad
definit
formlig
klubbad
konkret
kraftig
oböjlig
positiv
resolut
tveklös
uttalad
verklig
8avhängig
beslutad
besluten
bestämma
betingad
distinkt
konstant
markerad
noggrann
orubblig
reguljär
speciell
specifik
särskild
uppgjord
9allvarlig
beslutsam
bestämmas
deciderad
definitiv
lagbunden
otvetydig
rakryggad
utpräglad
10destinerad
fastställd
kategorisk
uttrycklig
viljestark
11föreskriven
målmedveten
oemotsäglig
oförgriplig
oförskräckt
ovillkorlig
prononcerad
regelbunden
självfallen
villkorslös
12förutbestämd
oföränderlig
omisskännlig
otvivelaktig
13eftertrycklig
oåterkallelig
överenskommen