menu dblex
4boka
hyra
leja
vika
5ordna
tinga
6avtala
begära
skaffa
7beordra
bestyra
utlämna
uträtta
8abonnera
anskaffa
engagera
9framlämna
ombesörja
rekvirera
reservera
10tillställa
verkställa
11införskriva
prenumerera