menu dblex
3fly
fog
gno
hål
ila
sno
4dyka
jack
jaga
kesa
kila
kuta
löpa
pila
rusa
5dänga
flöda
glipa
hasta
hoppa
jogga
karta
knata
lubba
luffa
lufsa
lunka
pinna
ranta
rämna
ränna
sjava
skala
skota
skåra
slits
spalt
trava
6brista
bräsch
flänga
fnatta
klyvas
kvälla
sjappa
skafta
skreva
skubba
skutta
skynda
sprund
spruta
spurta
störta
7brisera
bräckas
spricka
sprinta
spänsta
öppning
8spräckas
sprängas
9explodera
mellanrum
splittras