menu dblex
4föda
mata
nära
5fodra
mätta
7livnära
utfodra
utspisa
8förpläga
försörja
traktera
undfägna
10underhålla