menu dblex
4mörk
torr
5tänkt
6allmän
dunkel
ideell
7blodlös
konkret
8imaginär
ogripbar
overklig
9akademisk
opåtaglig
oåskådlig
teoretisk
10djupsinnig
metafysisk
okroppslig
opersonlig
schematisk
11immateriell
konstruerad
substanslös
svårfattlig
14begreppsmässig
svårförståelig
15innehållsfattig
20verklighetsfrämmande