menu dblex
2se
3åse
4bese
5skåda
titta
6begapa
åskåda
7bespeja
8betrakta
9skärskåda
10beskådande