menu dblex
2
ta
4anta
möta
taga
utfå
5dämpa
godta
hälsa
undfå
uppta
6anamma
bemöta
emotta
insupa
mildra
överta
7avvärja
bekomma
erhålla
mottaga
uppbära
8välkomna
9acceptera
inkassera