menu dblex
3lön
4pris
5bonus
dusör
favör
6hugnad
premie
7premium
8erkänsla
hittelön
vederlag
9betalning
10ersättning
hederspris
stipendium
uppmuntran
utmärkelse
11gottgörelse
ynnestbevis
12remuneration
tävlingspris
13gratifikation
vedergällning