menu dblex
4fall
lott
läge
sits
5kasus
9placering
situation
ställning
tillstånd
11förhållande
predikament
12omständighet
14omständigheter