menu dblex
3ond
5dålig
osund
6farlig
giftig
menlig
vådlig
7deletär
onyttig
8mefitisk
ogynnsam
olämplig
ondartad
otjänlig
riskabel
skadande
skadligt
9elakartad
hinderlig
hindersam
ohälsosam
perniciös
10fördärvlig
11nedbrytande
olycksdiger
12ofördelaktig
skadegörande
14skadebringande
15demoraliserande
kontraindicerad
olycksbringande