menu dblex
4ynka
ömka
ömma
5sörja
ångra
6ogilla
7begråta