menu dblex
4ande
geni
gåva
ljus
pund
vett
ådra
5anlag
gåvor
huvud
lejon
6gnista
hjärna
snille
talang
7förmåga
förnuft
gnistan
8förstånd
ingenium
läggning
läshuvud
skolljus
9fallenhet
kapacitet
ljushuvud
10själsgåvor
skarpsinne
utrustning
11intelligens
lärdomsljus
16fattningsförmåga
18själsförmögenheter