menu dblex
3nit
4mina
miss
5smäll
6fiasko
7bakslag
motgång
mothugg
8nederlag
9näsbränna
12misslyckande