menu dblex
5brant
ojämn
6kullig
7höglänt
kuperad
oländig