menu dblex
3slö
6domnad
garvad
stupid
7förråad
mildrad
trubbig
8avrundad
blaserad
förslöad
okänslig
9förgrovad
förhärdad
känslolös
modererad
13anestetiserad