menu dblex
4låsa
5diska
dämma
6inmura
stänga
utdöma
7avbryta
avskära
cernera
inhägna
isolera
8avspärra
avsöndra
blockera
bojkotta
instänga
relegera
utesluta
utspärra
9innesluta
internera
utestänga
10kringbygga
kringgärda
suspendera
svartlista
tillspärra
14diskvalificera