menu dblex
4dike
luft
vask
5kloak
6utlopp
7avflöde
utflöde
utsläpp
8slaskrör
9avledning
avrinning
dränering
10avloppsrör
slasktratt
11avloppsdike
utströmning
12nedsmutsning
13avloppstrumma
dräneringsrör