menu dblex
4göra
täta
5becka
driva
kväda
skapa
6sjunga
skalda
skarva
skriva
7berätta
fingera
8besjunga
fabulera
författa
kalfatra
uppdikta
9fantisera
10framställa
versifiera