menu dblex
5banta
indra
sänka
6mildra
minska
7avräkna
beskära
fråndra
8förkorta
reducera
9inskränka
nedbringa
11efterskänka