menu dblex
3akt
bit
bås
del
led
rum
sal
4fack
gren
kupé
rote
scen
sida
5block
enhet
flock
grupp
klass
krets
kätte
läger
parti
piket
punkt
rotel
skara
trupp
6detalj
falang
filial
flygel
klinik
kolonn
legion
moment
område
sektor
stycke
styrka
våning
7artikel
avsnitt
eskader
kammare
kapitel
sektion
8division
fakultet
fraktion
kategori
paragraf
9paviljong
10avbalkning
kontingent
mottagning
11departement
detachemang
institution
14underavdelning