menu dblex
3fri
6exogen
7suverän
9oavhängig
12självrådande
självständig
13självstyrande
16självbestämmande