menu dblex
3hel
4evig
jämn
6direkt
flitig
idelig
ostörd
trägen
ändlös
7ihållig
löpande
oavvänd
obruten
ohejdad
oändlig
ständig
8konstant
varaktig
9beständig
ihållande
oavbrutet
oavlåtlig
permanent
10onyanserad
oupphörlig
perpetuell
11fortlöpande
12kontinuerlig
13stadigvarande
14sammanhängande