menu dblex
3min
syn
5figur
yttre
7gestalt
8utseende
9fysionomi
10framtoning
företeelse
11uppträdande
12framträdande
uppenbarelse