menu dblex
3pik
4vink
7antydan
gliring
8allusion
häntydan
syftning
9antydning
10häntydning
omnämnande
påminnelse
11hänsyftning
insinuation
tvetydighet