menu dblex
4puts
rykt
vård
5omsyn
skick
7ansning
ordning
skötsel
8hyfsning
passning
putsning
rensning
skolning
12ordentlighet