menu dblex
3räd
4hugg
kupp
pärs
ryck
skov
stöt
5chock
släng
6anlopp
ansats
attack
infall
insult
raptus
utfall
7angrepp
ingrepp
utbrott
8attentat
framstöt
offensiv
paroxysm
stormvåg
överfall
9diversion
stormning
övergrepp
10aggression
utbrytning
11anstormning
stormanfall