menu dblex
4boka
döda
kuva
mala
mosa
riva
5bryta
bulta
dräpa
grusa
gröpa
gäcka
korsa
krasa
kväsa
kväva
panga
smula
stöta
tugga
6bräcka
klinka
knäcka
knäppa
kvadda
pressa
rasera
skrota
stampa
söndra
7förinta
knastra
krossas
nedgöra
ruinera
8fördärva
förstöra
grovmala
splittra
spoliera
ödelägga
9förkrossa
förtrampa
granulera
kullkasta
ramponera
10massakrera
pulvrisera
sönderdela
överflygla
11omintetgöra
pulverisera
undertrycka
överväldiga
13tillintetgöra