menu dblex
3val
väg
4fall
sätt
5annan
utväg
6turvis
valfri
7diverse
lösning
synonym
8växelval
9möjlighet
parallell
valfrihet
10ersättning
omväxlande
skiftesvis
11alternativa
12valmöjlighet
valsituation