menu dblex
3bok
4barn
opus
vara
verk
5frukt
följd
håvor
6arbete
avföda
foster
7avkomma
produkt
8alstring
fabrikat
resultat
skapelse
9ytterrock
10avkastning
11avkomlingar
komposition
12snillefoster