menu dblex
10allrådande
allsvåldig
omnipotent
12allhärskande