menu dblex
6likhet
9motstycke
parallell
12jämförbarhet
jämställdhet
motsvarighet
parallellism
16överensstämmelse