menu dblex
6ursäkt
7försvar
8frånvaro
11annorstädes
14bortförklaring