menu dblex
3fin
5liten
ringa
skral
6hårfin
8minimala
omärklig
9diminutiv
obetydlig
12försvinnande
mikroskopisk