menu dblex
3slå
6intala
7omvända
8försäkra
förvissa
övertala
10överbevisa
15tillfredsställa