menu dblex
2
3dum
4ovan
5borta
olärd
rudis
6tafatt
7obekant
obildad
oinvigd
oskolad
8fåkunnig
ignorant
oerfaren
oupplyst
ovetande
9analfabet
aningslös
främmande
omedveten
10illitterat
obevandrad
13desorienterad