menu dblex
5trots
6hybris
högmod
7högfärd
överdåd
8arrogans
djärvhet
fräckhet
stolthet
9lättsinne
10förhävelse
nonchalans
obändighet
sorglöshet
upprymdhet
11extravagans
förmätenhet
uppblåsthet
12oförskämdhet
oförvägenhet
våghalsighet
13dumdristighet
15självförhävelse