menu dblex
4drag
5flytt
8forsling
uppbrott
9flyttlass
forslande
fraktande
migration
transport
11avflyttning
omflyttning
omplacering
12förflyttning
omplantering
13bortflyttning
överflyttning
14utlokalisering