menu dblex
3bar
fri
vid
4bred
klar
ljus
naiv
sann
5frank
isfri
ledig
olåst
oläkt
olöst
ärlig
6allmän
direkt
farbar
luftig
lyhörd
ohöljd
oskymd
redbar
svuren
synlig
taklös
tydlig
utsatt
vakant
öppnad
7avgjord
blottad
frejdig
gapande
känslig
obefäst
pratsam
pyknisk
tveklös
uppvikt
8frimodig
hederlig
naturlig
oavgjord
obetäckt
oförsagd
oskyddad
otvungen
renhårig
rättfram
språksam
svekfull
tillvänd
uppenbar
uppfläkt
upplåten
urringad
utdragen
utåtvänd
vidöppen
9extrovert
förklarad
meddelsam
mottaglig
obeslöjad
obesvarad
obeväpnad
offentlig
oförtäckt
oinhägnad
okonstlad
oskrymtad
otvetydig
ouppgjord
oupptagen
rätlinjig
uppriktig
uppslagen
uppställd
10bredspårig
framkomlig
frispråkig
helhjärtad
obegränsad
obehindrad
oförseglad
oförställd
oförsvarad
oinskränkt
uppmärksam
uppsluppen
utåtriktad
vidsträckt
11blottställd
intresserad
oreserverad
sällskaplig
tillgänglig
12öppenhjärtig
13oförbehållsam
oförblommerad
14lättillgänglig