menu dblex
3del
has
lem
4lägg
stöd
5knota
påkar
skaft
skank
spira
spång
stoft
6läggar
skänka
spiror
stolpe
störar
7köttben
skankar
skelett
skånkar
skänkel
stolpar
8benknota
kvarleva
skänklar
9kvarlevor
10extremitet
12extremiteter
13apostlahästar
18fortkomstledamöter