menu dblex
3pub
4krog
5sylta
6ölkafé
7källare
9bierstuga
10restaurang