menu dblex
5fatal
6farlig
ominös
vådlig
7kritisk
8sinister
9avgörande
10fördärvlig
livsfarlig
11katastrofal
13betydelsefull
olycksbådande
14skickelsediger
15olycksbringande