menu dblex
4blad
revy
5avisa
drake
kurir
organ
6blaska
gasett
7dagblad
journal
magasin
samtida
tabloid
8kalender
språkrör
9tidningar
tidskrift
10pressorgan
11pressalster
publikation
tidningarna
13underrättelse
16nyhetsförmedlare