menu dblex
3teg
4fåll
fält
vret
vång
5gärde
linda
lycka
7åkerteg
8åkerfält
åkerjord