menu dblex
6godhet
7nobless
ädelhet
9själsadel
10courtoisie
givmildhet
högsinthet
offervilja
uppoffring
11generositet
storsinthet
12ridderlighet
13storslagenhet