menu dblex
3mån
4noga
5exakt
juste
mogen
petig
skarp
6felfri
hårfin
kinkig
kräsen
precis
riktig
seriös
strikt
sträng
trogen
7ackurat
bestämd
grätten
korrekt
rigorös
skötsam
slavisk
ängslig
8grundlig
ingående
metodisk
minutiös
punktlig
småaktig
utförlig
9betänksam
försiktig
förtrolig
nogräknad
närgående
omtänksam
ordentlig
pedantisk
regelrätt
skrupulös
10detaljerad
genomtänkt
granntyckt
matematisk
omständlig
prudentlig
sorgfällig
uttrycklig
11omsorgsfull
plikttrogen
12samvetsgrann
13diplomatarisk
tillförlitlig