menu dblex
ytterlighetsriktning
substantiv
ism
flygel
ultraism

Alla synonymer går att klicka på.