menu dblex
vinkel
substantiv
vrå
smyg
prång
skrymsle
hörn
kant
skärningspunkt
krök
knä
krok
hake
lutning

Alla synonymer går att klicka på.